ühtlustusmahutid

Ühtlustusmahutite joonised:

10 m³ ühtlustusmahuti

PDFdwg_logo 1

20 m³ ühtlustusmahuti

PDFdwg_logo 1

30 m³ ühtlustusmahuti

PDFdwg_logo 1

40 m³ ühtlustusmahuti

PDFdwg_logo 1

50 m³ ühtlustusmahuti

PDFdwg_logo 1

60 m³ ühtlustusmahuti

PDFdwg_logo 1

Ühtlustusmahutite-pumplate joonised:

15 m³ ühtlustusmahuti-pumpla

PDFdwg_logo 1

25 m³ ühtlustusmahuti-pumpla

PDFdwg_logo 1

35 m³ ühtlustusmahuti-pumpla

PDFdwg_logo 1

50 m³ ühtlustusmahuti-pumpla

PDFdwg_logo 1

80 m³ ühtlustusmahuti-pumpla

PDFdwg_logo 1

110 m³ ühtlustusmahuti-pumpla

PDFdwg_logo 1

Ühtlustusmahutid

 

 

Sademevee ühtlustusmahutid on ette nähtud vihmasadude ajal hüdrauliste koormuste ühtlustamiseks sademeveetrassides. Paljude sademeveetrasside vastuvõtuvõime on piiratud ja valingvihmade alal tekkivad vooluhulgad võivad põhjustada allavoolu asuvates kaevudes üleujutusi.

Kui ühtlustusmahutist väljuvat sademevett pole võimalik edasi juhtida isevoolselt, varustatakse mahuti kas ühe või kahe pumbaga. Pumbaga ühtlustusmahutitele on soovitatav paigaldada avariiülevool.

Sobiva kubatuuriga ühtlustusmahuti valimiseks on vaja teada pindala suurust, kust sademevesi kokku kogutakse ja trassi vastuvõtuvõimet, kuhu vesi suunatakse.

Kui läheb vaja üle 60 m3 ühtlustusmahutit, siis luuakse vastuvõtumaht mitmeid mahuteid omavahel ühendades.

Täpsete tööjooniste saamiseks palume meiega ühendust võtta.

Klaasplastist ühtlustusmahutid on korrosioonikindlad, nende kasutusaeg on väga pikk (maa-alune säilivusaeg >60 a.) ja nad omavad suurt mehhaanilist tugevust suhteliselt väikese erikaalu juures (1,75 g/cm3). Klaasplastil on omadused, mis muudavad kerimismeetodil valmistatud mahutid eriti vastupidavaks kasutamaks väga erinevates keskkonnatingimustes. Klaasplastist mahuteid saab valmistada ülisuure ringjäikusega, nad on tulekindlad ning keemiliselt inertsed, mis võimaldab neid kasutada ka agressiivsetes keskkondades.
Pakkumaks mahutitele lisatugevust on kõik Fertili mahutid varustatud tugevdusribidega. Tänu oma kergekaalulisusele on mahuteid lihtne transportida ja paigaldada. Kõik mahutid testitakse maa-aluse vastupidavuse kontrollimiseks alasurvega ja mahutite veetihedust kontrollitakse ülesurvega.
Mahutid on varustatud sertifikaatide, vastavusdeklaratsioonide ja paigaldus- ja hooldusjuhenditega.

Juhul, kui Teile ei sobi standardsete mõõtudega mahuti, siis järgmises tabelis on toodud alternatiivsed mõõdud – Mõõtude tabel
Juhendid:
Mahutite paigaldusjuhend

 

 

Lisainfo ja hinnapakkumise saamiseks võta palun meiega ühendust vajutades allolevale lingile.

Võta ühendust meie professionaalidega, kes nõustavad teid tootevalikul.