tuletõrjeveemahuti

Tuletõrjevee mahutite joonised:

Tuletõrjevee mahuti 10 m3

PDFdwg_logo 1

Tuletõrjevee mahuti 50 m3

PDFdwg_logo 1

Tuletõrjevee mahuti 54 m3

PDFdwg_logo 1

Tuletõrjevee mahuti 60 m3

PDFdwg_logo 1

Tuletõrjevee mahuti 2x50 m3

PDFdwg_logo 1

Tuletõrjevee mahuti 2x54 m3

PDFdwg_logo 1

Tuletõrjevee mahuti 2x60 m3

PDFdwg_logo 1

Tuletõrjevee mahuti 3x50 m3

PDFdwg_logo 1

Tuletõrjevee mahuti 3x54 m3

PDFdwg_logo 1

Tuletõrjevee mahuti 3x60 m3

PDFdwg_logo 1

Tuletõrjevee mahuti 4x50 m3

PDFdwg_logo 1

Tuletõrjevee mahuti 4x54 m3

PDFdwg_logo 1

Tuletõrjevee mahuti 4x60 m3

PDFdwg_logo 1

Tuletõrjevee mahutid

 

Tuletõrjevee mahutid garanteerivad piisava tulekustutusvee olemasolu piirkondades, kus puudub hüdrantide võrk või trassis asuvast veest ei piisa tule kustutamiseks.
Päästeameti kohaliku päästeüksuse nõusolekul võib eramajade puhul kasutada tuletõrjeveemahuteid minimaalse mahuga 10 m3. Suure kubatuuriga tuletõrje veehoidlad kombineeritakse mahuteid omavahel ühendades. Minimaalne ühendustorustiku mõõt peab olema De225.

Klaasplastist tuletõrjeveemahutid on korrosioonikindlad, nende kasutusaeg on väga pikk (maa-alune säilivusaeg >60 a.), nad omavad suurt mehhaanilist tugevust suhteliselt väikese erikaalu juures (1,75 g/cm3) ja on keemiliselt inertsed. Pakkumaks mahutitele lisatugevust on kõik Fertili tuletõrjeveemahutid varustatud tugevdusribidega. Tänu oma kergekaalulisusele on mahuteid lihtne transportida ja paigaldada. Kõik mahutid testitakse maa-aluse vastupidavuse kontrollimiseks alasurvega ja mahutite veetihedust kontrollitakse ülesurvega.
Mahutid on varustatud sertifikaatide, vastadeklaratsioonide ja paigaldus- ja hooldusjuhenditega.

Juhend:
Mahutite paigaldusjuhend

 

Normatiivakt:
EVS 812-6:2012/A1:2013

 

Palun andke meile teada, millise mahuga tuletõrje veehoidla teid huvitab ja saadame täpsed tööjoonised.

 

 

Lisainfo ja hinnapakkumise saamiseks võta palun meiega ühendust vajutades allolevale lingile.

Võta ühendust meie professionaalidega, kes nõustavad teid tootevalikul.