Joonised:

Filtersüst 2 m3 septik

PDFdwg_logo 1

Filtersüst 2 m3 septik + jk

PDFdwg_logo 1

Filtersüst 3 m3 septik

PDFdwg_logo 1

Filtersüst 3 m3 septik + jk

PDFdwg_logo 1

 

Filtersüst 4 m3 septik

PDFdwg_logo 1

Filtersüst 4 m3 septik + jk

PDFdwg_logo 1

Filtersüst 5 m3 septik

PDFdwg_logo 1

Filtersüst 5 m3 septik + jk

PDFdwg_logo 1

Septik koos filtersüsteemiga

 

Filtersüsteem on sobiv lahendus siis, kui heitvee jaoks on olemas suubla ja pinnase nõrga vastuvõtuvõime tõttu (näiteks sisaldab pinnas savi, paekivi või on kõrge pinnasevee tase) ei saa rajada imbsüsteemi.
Filtersüsteemis rajatakse imbtorustiku vett läbilaskev liivast filterkiht luues sellega ideaalne pinnasefilter, milles puhastatud vesi kogutakse drenaažitorude abil ja juhitakse suublasse (kraavi, jõkke jne.).
Vajadusel võib filterväljaku eraldada teda ümbritsevast pinnasest veekindla isolatsioonimaterjaliga.

 

Tutvu joonisega siit.

Juhul, kui pinnase vastuvõtuvõime on nõrk ja on olemas suubla, kuhu puhastatud vesi juhtida, on sobivaks lahenduseks septik koos filtersüsteemiga, mille kohta leiad infot siit. (avaneb uus leht)

Juhendid:
Septikute ja filtersüsteemi valik
Septikute ja filtersüsteemide paigaldus ning hooldus
Septiku toime

Normatiivaktid:
Veeseadus
Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded
Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse   juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed

EVS-EN 12566-1:2000
EVS-EN 12566-1:2000/A1:2004

 

Lisainfo ja hinnapakkumise saamiseks võta palun meiega ühendust vajutades allolevale lingile.

Võta ühendust meie professionaalidega, kes nõustavad teid tootevalikul.