Joonised:

Õlipüüdur ENS 10/30

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 15/45

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 20/60

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 30/90

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 40/120

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 50/150

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 65/195

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 80/240

PDFdwg_logo 1

Möödavooluga I-klassi õlipüüdurid

 

Vastavalt standardile EN 858-1 peavad I-klassi õlipüüdurid tagama süsivesinike sisalduse reovees alla 5 mg/l. Kuna seda pole võimalik tagada ainult õli-bensiiniosakeste raskusjõul eraldamisega, on I-klassi õlipüüdurid varustatud koalisaatoritega, mis soodustavad ka pisimate õliosakeste liitumist ja kiirendavad sellega nende eraldumist veest. Fertili õlipüüdurid on dimensioneeritud kergetele süsivesinikele tihedusega alla 0,85 g/cm³.

 

Juhul, kui õline sajuvesi kogutakse väga suurtelt territooriumitelt nagu terminalid, laoplatsid, autotrassid, parklad, peab õlipüüdur olema suure nominaaljõudlusega. Sellistesse tingimustesse sobib soetuskulude vähendamiseks integreeritud möödavooluga õlipüüdur.
Möödavooluga õlipüüdur on väga kompaktne, efektiivne ja säästev lahendus.

Meie möödavooluga õlipüüdurid valmivad puhastatava ja maksimaalse vooluhulga suhtega 1/3.
Suurte parklate, terminalide, laoplatside territooriumitelt kogutav õlisegune sajuvesi jõuab püüdurisse vihmahoo algetapil. Suuremad, juba puhtamad vooluhulgad, mis ületavad püüduri puhastusjõudluse, võib juhtida püüduri koalisaatoritest mööda. Möödavooluga õlipüüduri tööprintsiip seisneb selles, et kui vooluhulk ületab õlipüüduri puhastusjõudluse, tõuseb nivoo püüduris ja puhastusjõudlust ületav vooluhulk suunatakse möödavoolukanalisse. Vaatama möödavoolule puhastab selline õlipüüdur ~95% aastasest sademete hulgast.

 

Fertili õlipüüdurid valmivad tugevdatud klaasplastist, mis tagab püüduritele väga pika kasutusaja (>50 a.)

Püüdurid on varustatud nõutud dokumentatsiooniga, neid on kerge hooldada ja nad on väga töökindlad.
Möödavooluga õlipüüdurite valik toimub vastavalt maksimaalsele pealevoolu hulgale (l/s), mida tähistab tagumine number püüduri markeeringus.

Võta ühendust meie professionaalidega, kes nõustavad teid tootevalikul.