liivamudapüüdurid

Joonised:

Liiva-mudapüüdur LM 600

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüdur LM 1000

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüdur LM 1500

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüdur LM 2000

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüdur LM 3000

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüdur LM 4000

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüdur LM 5000

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüdur LM 6500

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüdur LM 8000

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüdur LM 10000

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüdur LM 13000

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüdur LM 15000

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüdur LM 20000

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüdur LM 25000

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüdur LM 30000

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüdur LM 40000

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüdurid

 

Liiva-mudapüüdurites eraldatakse heit- ja sademeveest liiv, muda ja muude tahkised, vältides sellega kanalisatsioonitrassi ummistumisi. Tänu erikaalude vahele ja viibeajale langevad veest raskemad osakesed püüduri põhja ning puhastunud vesi voolab edasi.

Enamlevinud kasutuskohad on sõiduteed, parklad, õuealad, remonditöökojad, autopesulad, laoplatsid jne.
Vastavalt õlipüüdurite standardile EN 858 peab ennem õlipüüdurit alati olema paigaldatud liiva-mudapüüdur.

Vees leiduvate tahkete osakeste setitamisega tagatakse õlipüüduri tõrgeteta töö ja sellega vähendatakse püüduri hoolduskulusid.

 

Liiva-mudapüüdurile pakume lisavarustusena settekihi taseme alarmseadet, mis jälgib liiva-mudaeralduskambri täituvust ja annab heli- ja valgussignaaliga märku tühjendamisvajadusest. Liiva mudapüüduri tühjendamine tuleb teostada hiljemalt, kui on täitumud pool püüduri settemahust.

 

Fertili liiva-mudapüüdurid valmivad tugevdatud klaasplastist, mis tagab püüduritele väga pika kasutusaja (>50 a.)

Liiva-mudapüüdurid on varustatud sertifikaatide, vastadeklaratsioonide ja paigaldus- ja hooldusjuhenditega, millest kinnipidamine garanteerib seadmete laitmatu toimivuse.
Loodusesse juhitava sademevee heljumi sisaldus peab jääma alla 40 mg/l.

Number liiva-mudapüüduri markeeringus tähistab püüduri sette mahtu (dm³).

Juhendid:
Liiva-mudapüüdurite valiku alused
Liiva-mudapüüdurite paigaldusjuhend

 

Lisainfo ja hinnapakkumise saamiseks võta palun meiega ühendust vajutades allolevale lingile.

Võta ühendust meie professionaalidega, kes nõustavad teid tootevalikul.