2klassiõlipüüdur

Joonised:

Õlipüüdur E 1,5

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 3

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 6

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 10

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 15

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 20

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 30

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 40

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 50

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 65

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 80

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 100

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüduritega õlipüüdurite joonised:

Õlipüüdur E 1,5 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 3 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 6 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 10 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 15 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 20 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 30 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 40 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 50 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 65 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 80 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur E 100 LM

PDFdwg_logo 1

II-klassi õlipüüdurid

 

II-klassi õlipüüdureid kasutatakse sajuvee ja tööstusliku reovee kanalisatsioonivõrkku juhtimisel. Põhilised kasutuskohad on parklad, terminalid, tööstusettevõtted, sõiduteed, autopesulad, remonditöökojad, laoplatsid jne.
II-klassi õlipüüdurite tööprintsiip seisneb õli-bensiiniosakeste eraldumises raskusjõu mõjul. Tänu reovee viibeajale ja erikaalude vahele tõusevad veest kergemad naftasaadused õlipüüduris pinnale. Vastavalt eurostandardile EN 858-1 peavad II-klassi õlipüüdurid tagama süsivesinike sisalduse vees alla 100 mg/l.
Fertili õlipüüdurid on dimensioneeritud kergetele süsivesinikele tihedusega alla 0,85 g/cm³.

Püüdurite valik toimub vastavalt pealevoolu hulgale (l/s), mida tähistab number õlipüüduri markeeringus.

 

Sisseehitatud liiva-mudapüüduritega õlipüüdurite sette maht on arvestatud puhastamaks vett vähese hõljumiga aladelt. Vajasusel saab tellida suurema settemahuga õlipüüdureid.

Fertili õlipüüdurid valmivad tugevdatud klaasplastist, mis tagab püüduritele väga pika kasutusaja (>50 a.)

Püüduritega tuleb kaasa CE deklaratsioon ja paigaldus-kasutusjuhendid, neid on kerge hooldada ja nad on väga töökindlad.

Võta ühendust meie professionaalidega, kes nõustavad teid tootevalikul.