1klassiõlipüüdur

Joonised:

Õlipüüdur ENS 1,5

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 3

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 6

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 10

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 15

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 20

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 30

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 40

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 50

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 65

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 80

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 100

PDFdwg_logo 1

Liiva-mudapüüduritega õlipüüdurite joonised:

Õlipüüdur ENS 1,5 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 3 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 6 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 10 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 15 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 20 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 30 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 40 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 50 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 65 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 80 LM

PDFdwg_logo 1

Õlipüüdur ENS 100 LM

PDFdwg_logo 1

I-klassi õlipüüdurid

 

I-klassi õlipüüdureid kasutatakse sajuvee ja tööstusliku reovee kanalisatsioonivõrkku või loodusesse juhtimisel. Põhilised kasutuskohad on parklad, sõiduteed, tööstusettevõtted, bensiinijaamad, autopesulad, remonditöökojad, laoplatsid jne.

 

Õlipüüdurid on ette nähtud kergeid süsivesinikke sisaldava sisaldava reovee ja sajuvee puhastamiseks. Vastavalt standardile EN 858-1 peavad I-klassi õlipüüdurid tagama süsivesinike sisalduse reovees alla 5 mg/l. Kuna seda pole võimalik tagada ainult õli-bensiiniosakeste raskusjõul eraldamisega, on I-klassi õlipüüdurid varustatud koalisaatoritega, mis soodustavad ka pisimate õliosakeste liitumist ja kiirendavad sellega nende eraldumist veest. Fertili õlipüüdurid on dimensioneeritud kergetele süsivesinikele tihedusega alla 0,85 g/cm³.
Eurostandardi EN 858 järgi algab õliseguse reovee puhastamine veest raskemate aineosakeste setitamisega liiva-mudapüüduris, mis paigaldatakse õlipüüduri ette või ehitatakse tema korpusesse. Õlipüüduri järele paigaldatakse pöördklapiga proovivõtukaev reoveeproovide võtmiseks. Pöördklapi sulgemisega tõkestatakse avariiolukorras õliseguse või lubamatute näitajatega vee väljavool seadmest.
Õlipüüdurid varustatakse alarmseadmega, mis annab valgus- ja helisignaaliga märku, kui naftasaaduste kiht püüduris saavutab maksimaalse lubatud taseme.

Soovi korral saab õlipüüduri varustada väljavoolutoru ette paigaldatud ujuksulguriga, mis tõkestab väljavoolu püüdurist, kui õlikiht on saavutanud maksimaalselt lubatud taseme.

 

Sisseehitatud liiva-mudapüüduritega õlipüüdurite sette maht on arvestatud puhastamaks vett vähese hõljumiga aladelt. Vajasusel saab tellida suurema settemahuga õlipüüdureid.

Fertili õlipüüdurid valmivad tugevdatud klaasplastist, mis tagab püüduritele väga pika kasutusaja (>50 a.)

Püüduritega tuleb kaasa CE deklaratsioon ja paigaldus-kasutusjuhendid, neid on kerge hooldada ja nad on väga töökindlad.

Püüdurite valik toimub vastavalt pealevoolu hulgale (l/s), mida tähistab number õlipüüduri markeeringus.

Võta ühendust meie professionaalidega, kes nõustavad teid tootevalikul.