pumpla

Joonised: 1 pumbaga

Trapp pumpla

PDFdwg_logo 1

Minipumpla

PDFdwg_logo 1

Väikepumpla eramule

PDFdwg_logo 1

Pumpla Ø1000

PDFdwg_logo 1

Pumpla Ø1000 autom

PDFdwg_logo 1

Pumpla Ø1200

PDFdwg_logo 1

Pumpla Ø1500

PDFdwg_logo 1

Joonised: 2 pumbaga

Pumpla Ø1000

PDFdwg_logo 1

Pumpla Ø1200

PDFdwg_logo 1

Pumpla Ø1500

PDFdwg_logo 1

Pumpla Ø1800

PDFdwg_logo 1

Pumpla Ø2000

PDFdwg_logo 1

Pumpla Ø2200

PDFdwg_logo 1

Pumpla Ø2500

PDFdwg_logo 1

Pumplad

Fertili pumplad on ette nähtud reo-, sademe- ja drenaaživee ülepumpamiseks kohtades, kus isevoolse torustiku rajamine ei ole võimalik või otstarbekas.

Täiskomplektsed pumplad valmivad armeeritud klaasplastist (maa-alune säilivusaeg >60 a.), sobinduvad ka kõige raskematesse tingimustesse ja vastavad tellija poolt esitatud tehnilistele tingimustele.

Klaasplastist pumplaid saab valmistada ülisuure ringjäikusega (paigaldussügavus üle 10 m), nad on tulekindlad (mis tagab vastupidavuse elektrisüsteemide rikete vastu) ning keemiliselt inertsed, mis võimaldab neid kasutada ka agressiivsetes keskkondades.

Pakkumaks korpustele lisatugevust on Fertili pumplad varustatud tugevdusribidega ning pinnasevee survele ja pumpade vibratsioonile vastupidavate tugevdatud põhjadega. Komplekteerime kõik oma pumplad roostevaba survetorustikuga ja Grundfosi, ABSi või Wilo pumpadega (1-3 tk pumplas). Sõltuvalt paigalduskohast varustatakse pumpla plast-, alumiinium või malmluugiga. Juhtimisautomaatika valmistatakse vastavalt tellija tingimustele. Kui pumpla on varustatud küljeujukiga pumbaga ja automaatika puudub, saab pumpla varustada avariinivoo alarmiga.
Kuna pumplad on täielikult komplekteeritud on nad kiiresti paigaldatavad ja nende töölerakendamine on lihtne. Pumplad on varustatud sertifikaatide ning paigaldus- ja hooldusjuhenditega, millest kinnipidamine tagab neile pika kasutusaja ja seadmete laitmatu toimivuse.

Valmistame nii väikeseid pumplaid eramajapidamistele kui ka suuri pumplaid asulatrassidele. Pumpla korpuste läbimõõdud on 550-2500 mm.

Pumpla pakkumise tegemiseks on vaja teada sisendtoru(de) sügavust pumplasse, pumba tootlikkust ja tõstekõrgust (kui pole teada, siis survetrassi pikkust ja geo. kõrguste vahet). Nende andmete põhjal koostame tööjoonise, mille sobivuse puhul saame alustada pumpla tootmist.

Küsige lisainformatsiooni, sest tehniliste iseärasuste paljususe tõttu ei ole pumplatel standardlahendusi, vaid nad valmivad just Teie vajadusi silmas pidades.

Juhendid:
Iseankurduvate pumplate paigaldusjuhend

Pumpla paigaldusjuhend

Pumpla kasutus- ja hooldusjuhend

 

Normatiivaktid:
Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded

EVS‐EN 12050‐1:2001

EVS-EN 12050-2;2001

 

Lisainfo ja hinnapakkumise saamiseks võta palun meiega ühendust vajutades allolevale lingile.

Võta ühendust meie professionaalidega, kes nõustavad teid tootevalikul.